European Business Schools Librarian's Group

SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration,
Stockholm School of Economics

No 2011:9: Medialiseringen av ideella organisationer - en fallstudie om Röda Korset

Pernilla Petrelius Karlberg ()
Additional contact information
Pernilla Petrelius Karlberg: Dept. of Business Administration, Stockholm School of Economics, Postal: Stockholm School of Economics, P.O. Box 6501, SE-113 83 Stockholm, Sweden

Abstract: Civilsamhällets organisationer växer i samhället. Med det växer också det mediala intresset för dessa organisationer. Hur ser granskningen av ideella organisationer ut? Och hur påverkas dessa organisationer ur ett organisationsperspektiv av att få mycket kritisk uppmärksamhet i medierna? Det är några av frågorna undersöks här. Studien bygger på en fallstudie av Röda Korset under våren 2010 då organisationen genomgick en förtroendekris i medierna. Slutsatserna bygger på en bourdieuskt analys av mötet mellan mediefältet/logiken och folkrörelsefältet/logiken.

Keywords: organisation; media; kris; kommunikation

50 pages, June 21, 2011

Full text files

hastba2011_009.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Helena Lundin ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-02-15 23:07:03.